V Ambisontii smo zasnovali serijo avtorskih zgodb, ki črpajo v lokalni mitološki tradiciji in obujajo spomin na naše pristno ustno izročilo. Zgodbe povezujemo s prostori, razgledi, srečanji in izkušnjami, ki jih lahko doživite samo z nami.

Znanja preteklih generacij, bogastvo narave in igrivost pripovedovalk bodo učenci uporabili za dopolnitev znanja pridobljenega v šolskih klopeh. Naši programi so edinstveni in nevsakdanji.

Programi se izvajajo v naravi, na pohodniških poteh.

Strukturirani potepi z didaktičnimi pripomočki.

Za vrtce in prvo triado pripoved popestrimo s predstavo.

Pripravili smo učne liste, s katerimi še utrdimo novo znanje.

Aktivnosti v naravi na zabaven način, kjer se skozi pripovedke in pravljice učimo. To je naše osnovno vodilo pri oblikovanju programov, s katerimi:

  • motiviramo in spodbujamo gibanje v naravi in spoznavamo pohodništvo na zabaven način;
  • spodbujamo domišljijo in lastno ustvarjalnost;
  • spoznavamo naravo in razvijamo odnos do njenega ohranjanja ter dvig ekološke zavesti.

Vse našteto vedno prilagodimo na starostno strukturo skupine.

Za vrtce in šole smo pripravili dva zabavna programa, skozi katera bodo otroci spoznavali floro in favno, mitološko tradicijo in ustno izročilo:

Potep z Dugo babo

Izhodišče je v Tolminu, potep traja 4 ure.

Duga baba je v pripovedkah s Tolminske že dolgo prisotna kot velikanka, ki so se je vsi bali. Mi bomo spoznali še njeno drugo plat in se z njo učili o rastlinah…

Lomastežev zaklad

Izhodišče je na Mostu na Soči, potep traja 4 ure.

Po poti spoznamo Lomasteževo zgodbo, skozi lov na zaklad spoznamo živalske sledi, na koncu pa se veselimo pravega zaklada.