IZDELKI V SPLETNI TRGOVINI

Izdelki so avtorsko delo lokalnih umetnikov in kakršno koli kopiranje in prerisovanje ni dovoljeno. Sestavine in način uporabe posameznih izdelkov so opisani v opisu posameznega izdelka.

STORITVE, POSLANSTVO

Ambisontia se nahaja na južnem robu Triglavskega narodnega parka, v tako imenovanem biosfernem območju Julijskih Alp. Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji, veliko 84 tisoč hektarjev. 

Biosferno območje Julijskih Alp zajema še dodatni pas okrog parka,  skupaj s Triglavskim narodnim parkom je veliko skoraj 200 tisoč hektarjev. Biosferno območje Julijske Alpe je bilo prvo biosferno območje v Sloveniji. Zanj je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot.

Območje v svoje meje vključuje občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. 

V Abmisontii sledimo značilnostim biosfernega območja, delujemo v sozvočju z naravo:

  • Programe prilagajamo posamezni skupini tako, jih izvajamo v bližini nastanitev udeležencev, da je čim manj prevozov z avtomobili in za seboj puščamo najnižji možni ogljični odtis.
  • Programe izvajamo na območju izven osrednjega dela parka.
  • Sprehajamo se po urejenih poteh, kjer ne ogrožamo rastlinja in živali.
  • Skrbimo, da so poti, ki jih uporabljamo vzdrževane in da jih lahko uporablja kdorkoli. S tem sledimo cilju, da del pohodništva iz TNP preusmerimo na njegovo obrobje.
  • V svoje programe vključujemo kulturno in tehnično dediščino območja.
  • Udeležence podučimo o občutljivosti okolja in skrbi za njegovo ohranitev. 

Naš poglavitni cilj je ohranjanje naše dediščine, skrb za planet in trajnostni razvoj območja.